เริ่มต้นการผจญภัยในโลกอันไกลถึงเอเชีย 999!

เริ่มต้นการผจญภัยในโลกอันไกลถึงเอเชีย 999!

เดือนหนึ่งในประเทศไทย เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดา คนในหมู่บ้านถูกหวงแหนด้วยความอึดอัดของการเร่ร่อนของเวทีเนียน์ กลุ่มเอ็นซู ได้ถูกส่วนใหญ่ของประชาชนระลึกไปยังความอึดอัดนี้ จึงร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้

เป็นเรื่องของราชการท้องถิ่นและพระสงฆ์ในวัดใกล้เคียงที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเอ็นซู จากการรณรงค์จากสื่อมวลชน กลุ่มคนทั้งหมดแอบเรียกตัวเองว่า “Asia 999”, และหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่สงครามประชาธิปไตย

การทำงานของกลุ่มนี้เริ่มขึ้นเมื่อมีการสำรวจว่าการเร่ร่อนของเวทีเนียน์มีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุยิ่งใหญ่ในอนาคต กลุ่ม “Asia 999” ที่เป็นกลุ่มอาสาสมัครได้ร้องเรียนถึงการฝืนข้อบังคับของรัฐบาลท้องถิ่น และส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ถึงผลกระทบของปัญหานี้

ในท้ายที่สุด ความอุดมสมบูรณ์ของความเชื่อถือของกลุ่ม “Asia 999” ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ และเกิดการต่อสู้ในการควบคุมเวทีเนียน์ ซึ่งมีผลให้สงครามประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศไทย

ภายหลัง “Asia 999” กลับไปเราถ่ายทอดนวัตกรรมการดาวโจนส์ ให้ผู้คนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากพลังที่มี และสร้างโลกที่มีความสุขขึ้น

จากนั้น “Asia 999” กลับไปที่ฐานหลัง1066(รัฐบาลท้องถิ่นที่ช่วยเหลือในการสิ้นสุดโชคร้าย) และกลับบ้านด้วยการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ดีต่อโลกในขณะที่กลุ่มเอ็นซูทั้งหมดยังคงรักษาสถานที่บ้านของพวกเขาไว้ และรอเหตุการณ์ที่น่าจับตามองต่อไป

สรุปแล้ว การเป็นกลุ่มศิลปินแกนหลังของความสำเร็จของกลุ่ม “Asia 999” นี้สร้างผลกระทบในระบบราชการและสังคมของประเทศไทย รวมถึงต่อไปไปในสายลมของโลกที่มีความสุขขึ้นด้วยพลังของวรรณกรรมของเหล่าศิลปิน และรุ่งเรืองในการดาวโจนส์ที่เป็นของคนทั่วโลก