Faz123: ความทรงจำที่ไม่ลืม

ขออธิบายต่อว่าเนื้อหาที่คุณต้องการจะเป็นการพัฒนาในแบบยาวกี่หน้าหรือมีข้อกำหนดเพิ่มเติมไหมครับ/ค่ะ